Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.dejagerstoffering.nl

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van deze website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Hoewel Richard de Jager Woningstoffeerder zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan het bedrijf niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Richard de Jager Woningstoffeerder garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren en wijst derhalve iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.